Kvalitetna škola

Što je to Glasserova kvalitetna škola?

Kvalitetna škola je škola u kojoj svi subjekti (učenici, djelatnici, i roditelji) zadovoljavaju svoje potrebe. Poučavanje i vođenje u kvalitetnoj školi temelji se na Teoriji izbora. Kvalitetna škola nudi učenicima upotrebljivo znanje i iskustva potrebna za život. U okruženju koje ne poznaje prisilu i u kojem se napredovanje temelji na samoprocjeni učenici su spremni uložiti napor i obrazovanjem dodati kvalitetu svom životu.

U knjizi Kvalitetna škola - vođenje učenika bez prisile Dr. Glasser objašnjava kako primjenom načela suradničkog vođenja (lead - management) škola može postati Glasserova kvalitetna škola. U kasnijim knjigama, naročito u Teorija izbora: nova psihologija osobne slobode i Svaki učenik može uspjeti, on razrađuje te ideje.

Suradno vođenje - primjena postavki Teorije izbora u vođenju

Kriteriji za Glasserovu kvalitetnu školu

  • 1. Odnosi u školi temelje se na povjerenju i uvažavanju, a eliminirani su svi disciplinski problemi, ne incidenti;
  • 2. Naglašena je potpuna kompetentnost za učenje (Total Learning Competence) i eliminirane su sve ocjene ispod zadovoljavajuće razine ili onoga što se danas zove "vrlo dobar". Svo "školanje" kako ga definira dr. Glasser je zamijenjeno korisnim obrazovanjem;
  • 3. Svi učenici svake godine naprave nešto kvalitetnog rada koji je značajno iznad zadovoljavajuće razine. Svaki takav rad dobiva ocjenu 5 (izvrstan) ili više, npr. 5+;
  • 4. Učenici i osoblje škole podučeni su korištenju teorije izbora u svom osobnom životu i na poslu u školi. Roditelje se potiče da sudjeluju u radnim grupama kako bi se upoznali s idejama dr. Williama Glassera;
  • 5. Učenici postižu bolje rezultate na državnim testovima znanja i prijamnim ispitima za studij. U školi se naglašava važnost tih testova;
    6. Osoblje škole, učenici, roditelji i prosvjetne vlasti doživljavaju školu kao radosno mjesto.

Glasserova kvalitetna škola u Hrvatskoj

Osnovna škola Milan Brozović KastavGimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile PazinTijekom Trećeg hrvatskog susreta kvalitetnih škola Ri-kvaš 21 - Svaka škola može uspjeti, održanog u Rijeci 6. i 7. lipnja 2006. godine, dr. William Glasser posjetio je dvije hrvatske škole, koje su ga pozvale jer su procesom samoprocjene zaključile da nakon višegodišnjeg provođenja projekta Teorija izbora u školi - put ka kvalitetnoj školi - školi bez prisile ispunjavaju tražene kriterije.

To su:

Osnovna škola Milan Brozović Kastav i
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin.

Navedene škole tom su prigodom postale prvom osnovnom i prvom srednjom Glasserovom kvalitetnom školom u Europi.