EDUKACIJA

PSIHOTERAPIJA

DOGAĐANJA

Realitetna terapija

Realitetna terapija je psihoterapijski pristup u kojem se terapeut kroz proces samoprocjene povezuje s klijentom razumijevajući intrinzičnu motiviranost klijenta, izvore teškoća koje klijent navodi i namjenu ponašanja koja klijent prakticira. Terapeut klijentu nudi drugačiju perspektivu i suradničko vođenje što klijentu omogućava pronalazak novih, boljih načina za postizanje osobnog zadovoljstva.

Razumijevanje ljudskog ponašanja i teškoća klijenta realitetni terapeut bazira na Teoriji izbora.

Teorija izbora

Teorija izbora je razumijevanje ljudskog ponašanja temeljeno na kibernetici drugog reda. Ljudski organizam je zatvoreni sustav čije je funkcioniranje motivirano iznutra, a ponašanje svrhovito sa ciljem uspostavljanja unutarnje ravnoteže. Percepcijom informacija iz okoline, njihovom komparacijom s unutarnjim motivima te kreativnošću u usklađivanju s okolinom čovjek nastoji postići ravnotežu, osobno zadovoljstvo. Te su karakteristike sustava, za potrebe psihoterapije, detaljno objašnjene kroz konstrukte psihičkih potreba, svijeta kvalitete i cjelokupnog ponašanja.

HURT

Udruga za realitetnu terapiju RH

HURT je dobrovoljna udruga osnovana 1988. godine koja okuplja stručnjake sa završenom edukacijom ili u procesu edukacije iz Teorije izbora, Realitetne terapije, Kvalitetne škole i/ ili Suradničkog vođenja.

Djelatnost HURT-a se temelji na Statutu udruge i programskoj koncepciji Instituta Williama Glassera (WGI, SAD).

Budite u toku i pratite naše

NOVOSTI