Politika privatnosti

 

Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske, Jurja Plemića 4, Zagreb, e-mail: info@udruga-hurt.hr
Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj internet poveznici: https://udruga-hurt.hr/kontakt/

 

1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

e-mail: info@udruga-hurt.hr

 

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja službenih zadaća i ovlasti Udruge obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

 

• davanje odgovora na zaprimljene upite;
• poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom;
• postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama koje su nam upućene.

 

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:
• odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:
• sudjelovanja na našim edukacijama i predavanjima
• vođenja evidencije dolazaka stranaka u Udrugu
2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:
• boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

 

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 

• na službenim internetskim stranicama udruga-hurt.hr/ koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

• kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

• na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta

• više informacija:

 

 

4. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici : https://udruga-hurt.hr/kontakt/

 

Vaša prava su:

 

4.1. Pravo na pristup osobnim informacijama
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

 

4.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

 

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.
Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

 

4.3. Pravo na brisanje

 

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 

• Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
• povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
• uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
• osobni podaci nezakonito su obrađeni;
• osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
• osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

 

4.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
• radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
• radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

 

• u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
• radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

4.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

 

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 

• osporavate njihovu točnost
• ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
• ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
• ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 

4.5. Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Kako prikupljamo vaše podatke

 

Prikupljamo informacije o vama tijekom postupka naplate na našoj trgovini.

Što prikupljamo i pohranjujemo

 

Dok pregledavate našu web stranicu, pratit ćemo sljedeće:

 

 • Proizvodi koje ste pogledali: koristit ćemo ovo da bi, na primjer, prikazali proizvode koje ste nedavno pogledali.
 • Lokacija, IP adresa i vrsta preglednika: koristit ćemo to za svrhe kao što su procjena poreza i dostave
 • Adresa za dostavu: zatražit ćemo od vas da unesete ovo kako bismo, primjerice, mogli procijeniti cijenu/opciju dostave prije slanja narudžbe i/ili poslati vam narudžbu!

Također ćemo koristiti kolačiće kako bismo pratili sadržaj košarice dok pregledavate našu web stranicu

 

Kada kupujete od nas, od vas ćemo tražiti da dajete podatke, uključujući vaše ime, adresu za naplatu, adresu za dostavu, adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o plaćanju i opcionalne podatke o računu kao što su korisničko ime i zaporka. Koristit ćemo te podatke za svrhe, kao što su:

 

 • Slanje informacija o vašem računu i narudžbi
 • Odgovorite na zahtjeve, uključujući povrate i prigovore
 • Obrada plaćanja i sprječavanje prijevare
 • Postavite korisnički račun za našu trgovinu
 • Pridržavajte se svih zakonskih obveza koje imate, poput izračuna poreza
 • Poboljšajte ponudu vaše trgovine
 • Slanje marketinških poruka, ako ih odlučite primati

 

Ako izradite račun, pohranit ćemo vaše ime, adresu, email adresu i telefonski broj, koji će se upotrijebiti za popunjavanje polja naplate prilikom buduće narudžbe.

Obično pohranjujemo informacije o vama dok god trebamo vaše podatke u svrhe za koje ih prikupljamo i upotrebljavamo, a nismo više zakonski obvezni da ih čuvamo. Na primjer, podatke o narudžbi čuvamo 10 godina za porezne i računovodstvene svrhe. To uključuje vaše ime, adresu e-pošte i adrese za naplatu i dostavu.

Također ćemo pohraniti komentare ili recenzije, ako ih odlučite ostaviti.

Tko ima pristup

 

Članovi našeg tima imaju pristup informacijama koje nam dajete. Na primjer, administratori i upravitelji dućana mogu pristupiti:

 • Informacije o narudžbi poput onoga što je kupljeno, kada je kupljeno, gdje treba poslati, i
 • Informacije o klijentima kao što su: vaše ime, adresa e-pošte i informacije o naplati i dostavi.

Članovi našeg tima imaju pristup ovim informacijama kako bi ispunili narudžbe, obradili povrate i pružali korisničku podršku.

 

Plaćanja

 

Prihvaćamo plaćanja putem RBA Internet trgovina e-ToMiTreba. Prilikom obrade uplata, podaci biti proslijeđeni RBA, uključujući informacije potrebne za obradu ili podršku plaćanja, kao što su ukupni iznos kupnje i podaci o naplati.

Više pojedinosti potražite u https://www.rba.hr/mala-poduzeca-i-obrtnici/prihvat-kartica/eto-mi-treba.

 

5. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica ili je potrebno poduzeti radnje s ciljem naplata izrečene, a neplaćene kazne. Dakle, Vaši podaci proslijeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

6. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.
Svi službenici Udruge dužni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti službe u Udruzi.

 

7. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

8. KONTAKT INFORMACIJE

 

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://udruga-hurt.hr/kontakt/

 

9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.