UČITELJSKI ZBOR EUROPSKOG INSTITUTA ZA REALITETNU TERAPIJU

Popis aktivnih učitelja
Ime i prezime Naziv e-mail
1 Branislava Anđukić SWGI, SKP, T branislava.andukic@ht.hr
2 Davor Apostolovski IWGI,UT,SKP,T davor.apostolovski@pu.ht.hr
3 Jelena Bičanić IWGI,UT,SKP,T jelena.bicanic1@gmail.com
4 Danko Butorac SWGI danko.rt@hi.t-com.hr
5 Marinela Delonga SWGI marinela.delonga@gmail.com
6 Nada Đurin SWGI nadadurin@gmail.com
7 Nikolina Essert SWGI,T nikolina.essert@gmail.com
8 Ana Ivančan SWGI,SKP,T anaivancan@gmail.com
9 Ines Ivanovski SWGI ines.ivanovski@gmail.com
10 Irena Krajcar Kokalj IWGI,UT,SKP,T irenakk@net.hr
11 Asja Palinić Cvitanović IWGI,UT,SKP,T asjacvitanovic1@gmail.com
12 Nevena Petrović IWGI,UT,SKP,T nevena.petrovic@si.hnet.hr
13 Marija Posavec SWGI,T marija.posavec@gmail.com
14 Štefanija Prosenjak Žumbar IWGI,T stela2412@hotmail.com
15 Jasna Sloković SWGI, SKP,T jslokovic@gmail.com
16 Živana Stegić Ivas IWGI,UT,SKP,T zivanasivas@gmail.com
17 Dubravka Stijačić IWGI,UT,SKP,T dubravkasti@gmail.com 
18 Ljiljana Šupraha IWGI, SKP, T ljiljana.supraha@inet.hr
19 Jagoda Tonšić Krema SIWGI jagodakrema@gmail.com
20 Nives Urlić SWGI nives.urlic@gmail.com
21 Denise Vojvoda Škrobe SWGI, SKP,T dvojvoda@socskrb.hr
22 Mirjana Zečirević IWGI,UT,SKP,T mirjana.zecirevic@xnet.hr

U = Učitelj

UT = Učitelj-trener

SKP = Supervizor  kliničke prakse

T = Terapeut za osobno iskustvo

SWGI = Supervizor WGI

IWGI = Instruktor WGI

SIWGI= Senior instruktor WGI