PROGRAM EDUKACIJE

Formalna edukacija se provodi u dvije faze

 1. bazična edukacija – organizira HURT, a provodi Europski institut za realitetnu terapiju
 2. edukacija za stjecanje naziva psihoterapeut/savjetovatelj – organizira i provodi Europski institut za realitetnu terapiju

I FAZA – BAZIČNA EDUKACIJA

Bazična edukacija iz Realitetne terapije traje 2.5 godine i podijeljena je u tri stupnja.

I. stupanj

 • Početni intenzivni trening (4 – dnevni seminar)
 • Početne praktikume (minimalno 8 jednodnevnih susreta + blok praktikum “Dani Leona Lojka”)

II. stupanj

 • Napredni intenzivni trening (4- dnevni seminar)
 • Napredne praktikume (minimalno 8 jednodnevnih susreta + blok praktikum “Dani Leona Lojka”)

III. stupanj

 • Završetak (4 – dnevni seminar)

Po završetku I faze edukacije participanti dobivaju Certifikat o usvojenim principima i konceptima Teorije izbora, Realitetne terapije i Suradničkog vođenja, a koji im omogućava primjenu stečenih znanja u njihovoj postojećoj praksi.

Sudjelovanje na međunarodnom simpoziju “Dani Leona Lojka” je obavezno za sve edukante u svakoj edukacijskoj godini te je kao  takvo uvjet za dobivanje Certifikata.

II. FAZA – EDUKACIJA ZA STJECANJE NAZIVA PSIHOTERAPEUT/SAVJETOVATELJ

Po završetku bazične edukacije zainteresirani mogu nastaviti postcertifikatni program do stjecanja naziva psihoterapeut (3 godine) ili savjetovatelj (2 godine).

3. godina

 • Seminar: TI/RT i psihološki problemi I. (4 dana – 30 sati)
 • Praktikumi I. (4 praktikuma)
 • Seminar: TI/RT i psihološki problemi II. (4 dana – 30 sati)
 • Praktikumi II. (4 praktikuma)
 • Blok praktikum “Dani Leona Lojka”

4.godina

 • Seminar: TI/RT i rad s grupom I. (4 dana – 30 sati)
 • Praktikum III. (4 praktikuma)
 • Seminar: TI/RT i rad s grupom II. (4 dana – 30 sati)
 • Praktikum IV. (4 praktikuma)
 • Završetak II. faze (4 dana – 30 sati) ZA STJECANJE NAZIVA SAVJETOVATELJ
 • Blok praktikum “Dani Leona Lojka”

5. godina – ZA STJECANJE NAZIVA PSIHOTERAPEUT

 • Supervizijski susreti (10 jednodnevnih susreta)
 • Blok praktikum “Dani Leona Lojka”
 • Demonstracija kompetentnosti

Nakon uspješne demonstracije psihoterapeutske kompetentnosti kandidat dobiva Certifikat Europske asocijacije za realitetnu terapiju (EART) i europski priznat certifikat (ECP) Europske asocijacije psihoterapeuta (EAP) i time stječe naziv Psihoterapeut realitetne terapije.

Sudjelovanje na međunarodnom simpoziju “Dani Leona Lojka” je obavezno za sve edukante u svakoj edukacijskoj godini te je kao  takvo uvjet za dobivanje Certifikata.

Dodatne informacije o edukaciji možete pronaći na stranici Europskog instituta za realitetnu terapiju (www.eirt.si).